API شروع کار با

سرویس نگاره بصورت کامل از RESTful پشتیبانی می‌کند:

۱. سرویس نگاره از متدهای استاندارد HTTP مانند GET ، POST ، PUT و DELETE استفاده می‌کند.

۲. احراز هویت توسط یک کلید ۳۲ کاراکتری که که باید در کلید API-KEY و در قسمت HEADER قرار گیرد انجام می‌شود.

۳. ارتباط با سرورهای نگاره فقط و فقط از طریق دامنه https://api.negare.io و بر روی پروتکل SSL انجام می‌شود.

۴. تمامی نتایج برگردانده شده از سمت سرور در فرمت JSON هستند.

اضافه کردن کلید Content-Type با مقدار application/json در بخش HEADER نیز ضروری است.